Jak efektivně řídit mezinárodní týmy

16.04.2018 12:28

V dnešním globalizovaném světě nadnárodních korporací už nejsou hranice skoro žádnou překážkou. Komunikace se zahraničními členy týmu se stala běžnou součástí pracovní náplně mnoha z nás. Nastoupit do zavedeného a léta testovaného systému velkého korporátu je ale odlišné od toho, když musíte nové procesy nastavit v teprve se vytvářejícím mezinárodním týmu. Na co byste si měli dávat pozor?

Pamatujte na kulturní rozdíly

Kulturní zvyklosti z velké části ovlivňují lidské chování, proto se snažte dopředu seznámit s typickými znaky kultur, se kterými začínáte spolupracovat. Mnoha nedorozuměním pak můžete předejít pochopením a akceptováním faktu, že příslušníci jiných kultur zkrátka pracují a fungují jinak než vy. Pevně stanovený termín pro vás může být závazný, ale pro někoho jiného pouze orientační. Někdo jiný zase může mít problém s navržením jiné strategie, protože má ve své povaze zakořeněno, že se vedoucím neodporuje.

Nepraktičnost časových pásem

Musíte se smířit s tím, že s rozdíly v časových pásmech mezi jednotlivými členy týmu budete zápasit neustále. Všechny porady si budete muset začít velmi pečlivě plánovat tak, aby nikdo nemusel vstávat a připojovat se uprostřed noci. Také je důležité komunikovat termíny a data vždy v kontextu časových pásem daných lidí a nepředpokládat, že si váš protějšek bude automaticky odpočítávat hodiny od vašeho pásma. Když svoláváte poradu, zkrátka každému napište datum a čas konání v daném místě.

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode