Manažer se musí umět podívat z balkonu

19.11.2014 18:43

Rozhovor o manažerském projektu snů s Mgr. Vlastimilem Volákem

Jak se Vám daří plnit své vytyčené manažerské cíle? Na jaký úspěch TECHMANIE z poslední doby jste pyšný?

Techmania Science Center je projekt snů pro manažera. Není mnoho projektů, které vznikají takříkajíc od píky a přináší něco nového. V našem případě se nám podařilo od prvotních myšlenek z roku 2006 do dneška připravit koncept, zajistit financování, rekonstruovat a pořídit novou infrastrukturu a zejména provozovat přední instituci neformálního vzdělávání v ČR. Ohlédnuli se tedy zpět, mohu říci, že se vytyčené cíle z roku 2006 podařilo naplnit.

Jaký je význam a poslání Techmanie v rámci Plzeňského kraje a celé ČR? ... Evropy? Světa?

Techmania Science Center má několik činností. Nejvýznamnější z hlediska veřejnosti je jistě naše činnost coby vzdělávací instituce prostřednictvím vlastního prožitku a zábavy. Méně známé jsou potom činnosti, které vedou například k rozvoji science communication nebo k rozvoji systému vzdělávání. Naší ambicí je, abychom vždy byli přidanou hodnotou v rámci vzdělávacího procesu pro naše návštěvníky (Plzeňský a okolní kraje), zdrojem inovací a podnětů pro posílení vzdělávacího systému v ČR a společně s kolegy z Evropské a Americké asociace science center platným partnerem při rozvoji ostatních science center.

Kolik lidí Techmanii ročně navštíví?

Jelikož Plzeň je město s cca 160.000 občany a nemá silný cestovní ruch, rádi bychom, aby naše návštěvnost byla o kousek vyšší, než je počet plzeňanů. Cílíme na 200.000 návštěvníků. 

Na co byste chtěl plzeňáky i neplzeňáky do Techmanie nalákat?

Na jejich rozvoj prostřednictvím zábavy. Naši nabídku se snažíme připravit tak, aby každý si vždy mohl najít něco, co jej zaujme a nějakým způsobem obohatí. Nejsilnější skupinou jsou pro nás rodiče a děti, kteří tvoří více než 50 % návštěvnosti. Osobně vnímám, že rodiče jsou dnes více odpovědni za vzdělávání svých dětí, což koresponduje s trendem ve vyspělých zemí. V takovém případě instituce našeho zaměření jsou samozřejmě velkou přidanou hodnotou.

Poznámka redaktora: Techmania nabízí stále nové a unikátní zážitky, například v listopadu 2014 navštívil Techmanii nejdokonalejší humanoidní robot na světě Asimo.

Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá k úspěšné realizaci projektů?

Jasná Vize a vnitřní motivace.

Jaký marketingový nástroj či techniku považujete za efektivní?

Evaluaci. Abychom byli úspěšní, musíme se snažit experimentovat v našem snažení a co se neosvědčí opustit.

Jaký druh vzdělávání manažerů, manažerek a kolegů a kolegyň v Techmanii má podle vás největší význam?

Jsme nezisková instituce, což má vliv na výši platů. To se samozřejmě odráží v ochotě manažerů u nás pracovat a není běžné, že by se k nám do výběrových řízení hlásili kandidáti, kteří absolvovali manažerské vzdělávání a nebo relevantní praxi. Naši manažeři se tedy učí vše za pochodu zejména svojí praxí, takže: Learning by doing.

Znáte konkrétní příklad z praxe, kdy manažerské vzdělávání (studium na VŠ, zisk profesního titulu, manažerské studium Executive MBA, workshopy, certifikace, kurzy) přispělo ke zvýšení efektivity práce manažera a k vyššímu výkonu celého týmu a organizace?

Ano, já jsem toho příkladem. Měl jsem možnost absolvovat roční program ve spolupráci Americké asociace science center a Noyce Leadership Institutu, což bylo pro mě první „formální“ vzdělávání pro vedení společnosti a dodnes z něj čerpám pro svoji praxi. Ostatně v rámci alumni programů se dále rozvíjíme.

Dokáže vzdělávací instituce zaškolit a vzdělat manažera takovým způsobem, aby nové vzdělání přineslo firmě ovoce ve formě vyšších zisků a splněných cílů?

Ano, ale. Záleží velmi na osobě manažera, na jeho stupni rozvoje a na poskytovali vzdělávání.

Prozraďte, prosím, jeden konkrétní návod, trik či radu ověřenou z praxe, která Vám pomáhá šetřit čas anebo jiným způsobem zvyšuje Váš pracovní výkon.

Look from the balcony. Manažeři a leadeři jsou každý den zavaleni „naléhavými“ podněty. Nicméně, ne každý je nutné řešit hned a pomáhá, pokud si dám odstup a podívám se na činnost naší instituce „jakoby z balkonu“. Pak si člověk uvědomí, co je podstatné a co méně.

Jaké jsou podle vás ideální vlastnosti manažera, který dokáže efektivně řídit svůj tým?

Silná vnitřní motivace, empatie a schopnost vnímat realitu.

Jaký druh manažerského vzdělávání považujete vy osobně za přínosný?

Vhodná forma vzdělávání záleží na stupni rozvoje manažera nebo leadera. Nejdůležitější a asi i nejtěžší je si uvědomit, co všechno spadá do oblasti rozvoje a jak na tom manažer v každé oblasti je. Považuji za velmi individuální, jak tuto hranici překonat. Manažer může mít za sebou desítky kurzů a minou se účinkem a pak například rozhovor s jiným manažerem mu „otevře oči“.

Co plánujete v Techmanii v nejbližší budoucnosti?

Po letech dynamického rozvoje (nyní máme přes 160 zaměstnaneckých poměrů) je načase trochu stabilizace a standardizace vnitřních mechanismů.

Spolupracuje Techmanie s dalšími zábavními středisky v tuzemsku či v zahraničí?

Ano. Jsme členy několika mezinárodních asociací zaměřených na science centra, muzea nebo planetária. V ČR jsme jedním ze zakládacích členů České asociace science center a já mám tu čest být předsedou správní rady.

Z čeho máte v práci v Techmanii největší radost? Je pro vás práce zábavou?

Pokud se daří realizovat smysluplné nápady, na kterých měl člověk svůj podíl, pak je radost sledovat výsledek. Práce mi přináší spíše vnitřní uspokojení než zábavu.

Co se vám líbí na Plzni? Navštěvujete místní zoo, muzea? Má Techmanie v Plzni konkurenci?

Je to mé rodné město a mám zde rodinu a přátele. To jsou hodnoty, které někde jinde nezískám.

Každá instituce na poli vzdělávání a zábavy má konkurenci. Náš návštěvník se samozřejmě musí rozhodnout, jestli půjde hrát fotbal, nebo do zoo nebo do kina.

Fandíte plzeňskému sportu?

Jsem plzeňák a přirozeně jsem rád, pokud se Plzni daří. A to samozřejmě i ve sportu. Je to známka toho, že se nám žije dobře a že máme čas rozvíjet i jiné činnosti, než ty které vedou k uživení sebe a rodiny. Z poslední doby velmi oceňuji horolezce Honzu Trávníčka, který také pochází z našeho kraje. Přestože v Plzni nemáme vhodné podmínky pro trénink, podařilo se mu vystoupit letos na další osmitisícovku: K2.

Mgr. Vlastimil Volák

ředitel Techmania Science Center

www.techmania.cz

Děkuji za rozhovor

Jan Vavřička

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode