Manažeři by měli eliminovat předsudky všeho druhu

17.09.2014 21:31

Rozhovor s PhDr. Šárkou Litvinovou - výkonnou ředitelkou www.letuska.cz

Jak se Vám daří plnit své vytyčené podnikatelské cíle? Na jaký úspěšný projekt z poslední doby jste pyšná?

Úkoly, které si před sebe náš tým klade, naplňujeme každodenní prací. Nenapadá mě, jak jinak by se dalo něčeho dosáhnout. Ke druhé části Vaší otázky: pýcha nepatří do mé výbavy. Jsou samozřejmě věci, které se povedly a dělají mi radost.

Opakovaně to je parta kolegyň a kolegů (mého manžela a naše děti nevyjímaje), s nimž se mi dobře pracuje a kvůli kterým se každý den těším do práce.

Co Vám nejvíce pomáhá k úspěšné realizaci projektů?

Zřejmě se budu na Vaše otázky opakovat stále dokola, ale neznám jiný způsob, jak cokoliv tvořit, než práci. Takže, když se nám daří věci dotahovat do konce a vidíme výsledky, tak je za tím vždy úsilí jednotlivců a potažmo kolektivu.

Existuje podle vás studium či nějaký druh vzdělávání, který absolventům pomůže při založení a rozjezdu firmy?

Pochybuji, že taková studijní disciplína existuje. Každé akademické a systematické vzdělání je předností pro další samostatnou práci. Kvalitní formální vzdělání by v absolventu mělo rozvinout schopnost analyzovat situace, dělat závěry a přiměřená rozhodnutí, mělo by pěstovat pokoru před vědeckým poznáním a eliminovat předsudky všeho druhu. Mělo by být odrazem pro další oborové vzdělání a dovednosti.

Jaký druh vzdělávání manažerů má podle vás pro firmu největší význam?

Řekla bych, že dobrý vedoucí pracovník se vyznačuje souborem vlastností. V prvé řadě to musí být člověk s vysokým morálním kreditem a tedy s autoritou v kolektivu. Akademické vzdělání je nepochybně předností.

Dokáže vzdělávací instituce zaškolit a vzdělat manažera takovým způsobem, aby nové vzdělání přineslo firmě ovoce ve formě vyšších zisků a splněných cílů?

To nedokážu posoudit z vlastní zkušenosti. Pokud bych věděla o instituci, která  produkuje kvalitní vedoucí pracovníky, hned bych tam běžela. Nepochybně se musí protnout řada faktorů na půdě konkrétních podmínek, aby vzdělání vedoucího pracovníka přinášelo ovoce.

Prozraďte, prosím, jeden konkrétní návod, trik či radu ověřenou z praxe, která Vám pomáhá šetřit čas anebo jiným způsobem zvyšuje Váš pracovní výkon.

Plánování nejbližších týdnů a měsíců, ale i nadcházejícího dne – jak jinak vést pracovní kolektiv a uspořádanou domácnost?

Jaký druh manažerského vzdělávání považujete vy osobně za přínosný?

Budu se opakovat. Kvalitní akademické vzdělání považuji za základ. Nejsem si ovšem jista, zda-li současné vysokoškolské, zejména bakalářské programy, kritérium kvality a univerzálnosti splňují. Zdá se mi, že akademická kvalita nižšího stupně vysokoškolského vzdělání do jisté míry zažívá devalvaci.

Pro praktickou aplikaci vysokoškolského vzdělání je na prvním místě schopnost absolventů samostatné analýzy problémů a nepodléhání předsudkům všeho druhu a zavádějícím stereotypům

Plánujete účast na profesním manažerském vzdělávání (tuzemská či zahraniční stáž, studium MBA, apod.)?

Soustavně si doplňuji svoje znalosti, i když nikoliv již systematicky.

PhDr. Šárka Litvínová, CSc.

výkonná ředitelka a spolumajitelka společnosti ASIANA / letuska.cz. -  www.letuska.cz

Děkuji za rozhovor

Jan Vavřička

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode