Manažeři Vězeňské služby ČR projdou systematickým vzděláváním za téměř 6 000 000 korun

05.01.2016 21:22

Zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení Vězeňské služby ČR, to je jeden z hlavních cílů nově realizovaného projektu Ministerstva spravedlnosti s názvem „Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR“. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Manažerské schopnosti a dovednosti patří mezi základní předpoklady úspěšného zvládnutí řídící činnosti nejenom v komerční sféře, ale i ve státní správě. Vedoucí pracovníci Vězeňské služby ČR (VS ČR) musejí provádět neustálá rozhodování na strategické i operativní úrovni. Pro efektivní výkon těchto úkolů je nezbytné, aby zaměstnanci ovládali dovednosti pro řízení pracovních procesů, jako jsou time management, stanovování priorit, sociální a interpersonální kompetence, či zásady přípravy a vedení porad. Pro řízení rovněž hraje důležitou roli schopnost správného definování pozice kontrolní činnosti, schopnost stanovení cílů kontrolní činnosti a samotné metody kontroly.

Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR, mezi nimiž budou služební funkcionáři, vedoucí příslušníci a vedoucí zaměstnanci Generálního ředitelství VS ČR a nejvyššího stupně řízení v organizačních jednotkách (např. vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS).

Spuštění procesu cíleného a systematického vzdělávání v manažerských dovednostech umožní těmto pracovníkům lépe zvládat jejich manažerské funkce, což povede k zefektivnění činnosti celé Vězeňské služby. Bez této komplexní podpory by bylo mnohem složitější dosáhnout potřebné jednotné úrovně znalostí a dovedností mezi jednotlivými řídícími pracovníky.

Systém manažerského vzdělávání, jenž bude rozdělen do několika tematických bloků, bude doplněn o několik modulů e-learningového vzdělávání. Po ukončení projektu bude vytvořený systém vzdělávání využíván jak pro pravidelné vzdělávání a hodnocení nově přijatých vedoucích zaměstnanců VS ČR, tak i pro ostatní vedoucí zaměstnance resortu justice.

Z celkového rozpočtu projektu, který činí zhruba 5,7 milionu korun, EU na projekt přispěje více než 4,8 miliony korun. Zbývající výdaje budou hrazeny z prostředků Ministerstva spravedlnosti.

 

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode