Rozhovor s JUDr. Pavlem Zachou - autorem filozofie KAMEVÉDA

13.01.2017 15:06

Kniha Správné dítě - Cesta za hvězdami Kamevédy má bavit především malé děti

Knížka není určena jen pro rodiče, ale má bavit především malé děti. Kniha je zároveň hrou, která odráží filozofii Kamevédy.  Velká a dlouhodobá hra "SPRÁVNÉ DÍTĚ" je ve skutečnosti mnohem víc, než jenom obyčejná hra. Je to dobrodružná cesta o třiceti zastaveních, která může dítěti navodit krásné a smysluplné mládí a přivést ho na chuť některým aktivitám, dovednostem a koníčkům, které by jinak třeba nikdy nepoznalo ani nevyzkoušelo.

Rozhovor s autorem knihy JUDr. Pavlem Zachou

Proč jste napsal knihu Správné dítě?

První dvě knihy byly spíš učebnice pro určitou část moderních a obětavých rodičů, kteří chtějí dát svým dětem ten největší možný dar do života - pevné zdraví, možnost v některých oborech skutečně vyniknout a prožít úspěšnou kariéru a skvělý život. Ty knihy mají za úkol přinášet inspiraci, zamyšlení i konkrétní postupy. Bránil jsem se psaní přesných návodů s odůvodněním, že podmínky v každé rodině a v prostředí, kde žije, jsou jiné, specifické, a rodiče musí hledat s ohledem na ten fakt své vlastní optimální cesty a formu výchovy. Ale přesto rodiče chtěli mít nějaké přesné návody a postupy. Zaměření na rodiče v rámci Kamevédy je myslím logické, protože se jedná o rozvoj počínající hned po narození a ten mohou provádět vlastně jen rodiče či další členové rodiny.

Proto jsem se rozhodl další knihu zaměřit více na děti, obsahuje mnoho hezkých ilustrací malíře Petra Šrédla, kterému se to pojetí a moje představy podařilo přesně vystihnout. Děti uvidí hezké obrázky, ke každému úkolu si mohou přečíst inspirativní příběh podle skutečné události, rodiče nebo instruktoři mají k dispozici přesný popis úkolu, jeho kritéria, upozornění na možná rizika atd. Takže kompletní návod. Kromě toho chceme od příštího roku organizovat pro rodiče a děti víkendové kempy s touto tématikou a letní tábor Kamevéda.

Jak dlouho projekt vznikal?

Čímsi, co se dlouhodobé hře Správné dítě velmi vzdáleně podobá, jsem si prošel už sám ve svém mládí, takže ta semínka toho, jak prožít skvělé a smysluplné dětství, tam tak nějak vždy byla. S našimi dětmi jsme převážnou část úkolů plnili, ale ještě to nemělo podobu uceleného herního systému se sběratelským prvkem, kdy si za splněný úkol můžete připevnit zlatou hvězdu na kšiltovku. Takže jsem tuto knížku propracovával asi rok a půl, ale s mnoha přerušeními způsobenými prací na knize Strategie úspěšné výchovy a také na novém webu Kamevéda.

Co znamená Kamevéda?

Název Kamevéda jsem vytvořil asi před pěti roky. Tehdy jsem dokončoval první knihu Jak vychovat šampiona a bylo zřejmé, že celou to novou nesmírně dobrodružnou výchovu je třeba nějak nazvat, aby se celkově usnadnila komunikace. Při rozhovorech s rodiči v tehdejší době zabralo několik minut už jen to v kostce jim popsat, o co se vlastně jedná.

Nejprve jsem používal název: Komplexní Multirozvojová Výchova Dětí a z toho vzniklou zkratku KMVD. Potřeboval jsem ale jediné slovo a tak jsem nakonec dospěl k názvu Kamevéda. Zní to možná trochu jako nějaké východní učení, ale není to nic takového, jen slovo vzniklé z této zkratky. Dnes už je Kamevéda i na Wikipedii a dost lidí ví, že něco takového existuje, stovky rodin se jí nechaly inspirovat a vedou podle ní své děti.

Domnívám se, že Kamevéda je úplně nová a moderní výchova, která před sebou má skvělou budoucnost. Rodiče s její pomocí mohou svým dětem připravit podmínky pro úspěšný život a šťastné mládí, založit vysokou imunitu, odolnost a otužilost, vychovat své děti vyváženým a komplexním způsobem díky neustálého prolínání pohybové, intelektuální i umělecké činnosti. Vše postupně směřuje k vytvoření ideálních podmínek pro úspěšnou kariéru i v těch nejatraktivnějších oborech - kde toho ale dnes musíte hodně umět, protože konkurence je obrovská. Kamevéda se ani tak nezaměřuje na úspěch v rámci republiky při své maximalistické verzi, ale pokouší se vytvářet podmínky pro úspěch dítěte ve světovém měřítku. Specifické je především to, že vše začíná již brzy po narozením, mnoho věcí vlastně ještě před ním. Chce to ale jednu věc - maximální orientaci rodičů na své dítě, soustředění energie, času a prostředků do jeho rozvoje na úkor mnoha jiných, podle mého názoru postradatelných věcí.

Máte recept na to, jak vychovat správné dítě?

Domnívám se, že ten recept už mám, ale není to ukončené, nýbrž stále probíhající proces. Tvoříme metodiku a filozofii výchovy Kamevéda. Jedná se o komplex problematik, který počíná výživou matky během těhotenství, otázkami spojenými s pediatrií, založením vysoké imunity a otužilosti od mládí, rozvojem pohybových a intelektových schopností již v době, kdy to rodičům dříve ještě vůbec nepřišlo na mysl.

Současně se ale jedná o věkové období, kdy se dítě v těchto oblastech může rozvíjet nejrychleji. Zabýváme se problematikou kojeneckého věku, ale vše končí rubrikami, jako je problematika zisku stipendií na zahraničních univerzitách, sportovními agenturami a sportovním scoutingem, či sportovním právem. Jedná se o nesmírně široký komplex problematik, které je třeba propracovávat do hloubky a ve srozumitelné formě je předkládat rodičům.

Ještě před čtyřmi roky se na mě hodně rodičů dívalo jako na úplného blázna s ohledem na rozvoj dítěte už v prvním roce života, dnes je situace jiná, věda nezvratně potvrdila základní principy fungování Kamevédy a už dokonce i dlouho "spící" čeští vědci si za těmito závěry stojí. Už to nejsou pouze obecná prohlášení v nic neříkající rovině, že pohyb malým dětem prospívá...ale i naši vědci už dnes mají odvahu prohlásit do médií, že imunita dítěte je dotvořena ve třech letech a v šesti letech je prakticky uzavřen limitní potenciál  pohybového rozvoje člověka. Co nerozvinul do dovršení šesti let věku, to už později nelze dohnat ani napravit. To jsou přelomové závěry, které dávají Kamevédě zelenou i v Česku.

Řekněte nám něco o Vašich dětech? Jsou ve Vašich očích šampioni?

Svoje děti nepovažuji za šampiony a nikdy jsem je tak nenazýval. Mnozí to možná takto brali už vzhledem k názvu první knihy - Jak vychovat šampiona a vysvětlili si to jako tvrzení, že jsme s manželkou šampiona vychovali. Ale tak se na to nedívám ani jsem to nikdy neřekl nebo nenapsal. Nechlubím se tím, že jsem vychoval šampiona.

Ale tvrdím, že Kamevéda má potenciál ve své maximální verzi umožnit každé rodině šampiona vychovat, jedno v jakém oboru. Americký molekulární biolog na základě svých zkoumání tvrdí, že každé narozené dítě si na svět nese tři až pět oblastí, ve kterých může doszáhnout velkého úspěchu. Jde jen o to poskytnout dětem prostor pro rozvoj, silné stránky včas rozpoznat a odpovídajícím způsobem podporovat. To je smysl Kamevédy.

Pokud používám odkaz na své děti, tak příběh syna slouží k potvrzení správných principů Kamvédy a její reálné funkčnosti. Vezměte si, že si nakonec po dokonale všestranné průpravě v útlém mládí vybral sport - lední hokej, který jsem já osobně nikdy nehrál, neměl jsem v prostředí žádné kontakty a neměl možnost na cokoliv navázat. V určitých fázích jsem proti prostředí musel i bojovat, protože podle mého názoru nefunguje dobře a není nastaveno na výchovu špičkových jedinců. A i přes tyto handicapy syn nakonec skončil v draftu NHL na 6. místě, dokonce jako nejlepší Evropan vůbec, a v 19. letech hraje NHL.

Dcery začínaly s Kamevédou v osmi a deseti letech, tedy mnohem později, a možnost pro rozvoj největšího potenciálu už byla za nimi. Přesto si vedly relativně velice úspěšně, se sportem nakonec skončily, ale vystudovaly VŠE v Praze a mají se docela dobře na české poměry. Především ale ovládají téměř všechny dostupné sporty, umí se ke všemu postavit a věřím, že jsou schopny velmi dobře vychovat i svoje děti.

Je Vaším cílem pomáhat rodičům vychovat šampiony a všestranné silné osobnosti?

Ano, za hlavní smysl a cíl rozvoje Kamevédy považuji pomoc českým rodinám a českým dětem. Je to snaha o zastavení brutální degenerace, které v posledních letech graduje bez toho, že by na to společnost dokázala adekvátně reagovat. Je to přírodní, férová a poctivá cesta jak vychovat silné, šťastné, zdravé a úspěšné děti. Děti, o které bude doma i ve světě zájem a které mohou prožít dobrodružný, zajímavý a úspěšný život. Vše, co se v rámci Kamevédy děje, má svoji logiku a důvod, přitom je to formou hry a zábavy. U malých dětí si ani nelze jinak počínat, protože by to nefungovalo. Skutečně tvrdá práce přichází později, až dítě začne brát rozum a vytvoří si vztah ke své činnosti, zamiluje si ji a získá motivaci něco ve svém oboru dokázat. K tomu, aby bylo možno efektivně pomáhat, nestačí sám jeden člověk. Proto jsme letos založili spolek Kamevéda z.s., jehož jsem předsedou. Jsou tam lidé, kteří v životě něco dokázali a kterých si nesmírně vážím. Spojení s nimi umožňuje pracovat na vyšší úrovni, než kdybych stále působil jako sám voják v poli.

Proč by si měli rodiče pořídit vaši poslední knížku?

První dvě knížky o Kamevéda mohou celkově změnit pohled rodičů na výchovu. V mnoha případech už se tak stalo. Ale je to skupina velice vyzrálých rodičů, kteří k rodičovství přistupují velmi odpovědně a s respektem. Třetí knížka má mnohem plošnější záběr. Může být užitečná pro všechny děti. Ty extrémně rozvíjené třeba směrek ke klavíru, krasobruslení nebo tenisu, aby v přírodě našly kompenzaci jednostranně zaměřené činnosti. Ale stejně dobře může obohatit a nadchnout děti, na které rodiče tolik času nemají. Ty mohou díky hře SPRÁVNÉ DÍTĚ objevit celou řadu činností, které se mohou stát jejich koníčkem, možná i budoucí profesí.

Tuto hru si může zahrát každé dítě a věřím, že část z nich se ke Kamevédě a nějaké smysluplné cestě životem dostane právě touto nenásilnou, přesto rafinovanou cestou spoléhající na tradiční metody jak dítě zaujmout. Pro rodiče je pohodlné, že nemusí nic nového vymýšlet, ale stačí s ohledem na roční období a počasí vybrat třeba na  víkend jeden nebo dva z obsažených úkolů (hvězd), a z těch si vytvořit zajímavý program na další den. Přečtením příběhu mohou motivovat děti už den předem - může sloužit jako pohádka na dobou noc.

Jaký největší úspěch nebo úspěchy jste ve své kariéř dosáhl?

Neprošel jsem kariérou špičkového sportovce, ale sport hrál v mém životě do zahájení Kamevédy mimořádnou roli. Spíš jsem ale bez nějakého směru poletoval mezi jednotlivými sporty. Na vojnu jsem rukoval do tehdejšího centra vrcholového sportu Rudá Hvězda Praha jako volejbalista, to byl asi můj hlavní sport který jsem provozoval 25 let jako trenér, hráč i rozhodčí. K největším úspěchům se řadí dva tituly mistra ČSSR v rámci vojsk a sborů ministerstva vnitra. Ale mezi 25 a 35 rokem věku jsem se víc orientoval na atletiku a atletický šestiboj a mezinárodní osmiboj. V něm jsem získal tři tituly mistra Československa. Jednalo se o sporty provozované v rámci ministerstva vnitra a ministerstva obrany, ve kterých byly pořádány i mezinárodní olympiády, kterých jsem se také zúčastnil a získal medaile.

Jinak jsem provozoval ještě celou řadu dalších sportů, jako fotbal, házenou, plavání, orientační běh nebo běh na lyžích, ale už jen na nižší úrovni. Současně to ale byla vynikající škola k tomu, abych se naučil zásadám sportovního stravování, tvorby tréninkových plánů a různých metod. Sám na sobě jsem si mnohokrát vyzkoušel, co funguje a co ne.

Co pro Vás v rámci Vaši kariéry bylo pro Vás nejzajímavější? Jaká pozice nebo role…

Role sportovce je vždy nejhodnotnější a nejzajímavější. Ale v rámci tenisu, atletiky a volejbalu jsem si udělal i kurzy trenérské a rozhodcovské, takže jsem sport poznával i z těchto pozic. Cesta se svým synem v pozici manažera v rámci Kamevédy do synových sedmnácti let představovala asi nejzajímavější dobrodružství, které jsem v rámci sportu prožil. Od počátku jsme měli nejvyšší ambice, procestovali jsme spolu po turnajích nejen Evropu, ale i celý svět. V kanadě byl poprvé ve svých osmi letech. Ty skvělé zážitky i starosti, které jsme prožili jako celá rodina, to asi předčilo všechno, co bylo předtím.

Mohl byste v několika větách popsat Vaši profesní a kariérní dráhu?

Od roku 1977 až do roku 1993 jsem působil u ministerstva vnitra v šesti různých profesích. V roce 1986 jsem na tehdejší Univerzitě Jana E. Purkyně v Brně získal titul doktora práv. Naposledy jsem působil na ekonomické kriminálce, absolvoval jsem s Britskou MI 5 kurz vyjednávačů o rukojmích, měl jsem pokračovat půlroční stáží v USA, ale na poslední chvíli dostal přednost jiný člověk, který přičel k policii až po roce 1989 a měl tedy větší perspektivu. Také s ohledem na tento fakt a další osobní plány jsem odešel do soukromého podnikání.

První velké projekty mi nevyšly, ale společně s manželkou Ilonou jsme se brzy začali podnikání dobře zvládat. Fungovala nám reklamní firma, samoobsluha v centru Brna, v jedné naší prodejně jsme tehdy prodávali kompletní sortiment Lega. Po narození syna jsme se před dvaceti roky přestěhovali do Velkého Meziříčí, kde se na první místo dostala Kamevéda a rozvoj vlastních dětí. Po večerech a nocích jsme ještě patnáct let provozovali reklamní firmu, asi čtyři roky jsem kromě toho provozoval tenisovou školu.

Jaký projekt či důležitý úkol máte momentálně před sebou? Ovšem pokud o tom můžete mluvit.

Těch projektů je celá řada. Letní olympiáda Kamevéda, víkendové kempy pro děti i rodiče, letní tábor Kamevéda, připravuji knihu Kamevéda IV. MLADÁ HVĚZDA, která bude náročnějším pokračováním - jakousi druhou etapou hry SPRÁVNÉ DÍTĚ. Chtěl bych posílit redakci webu Kamevéda a posunout kvalitativně i počtem článků tuto oblast, je toho hodně...

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

V životě jsem prošel mnoha oblastmi a různými obory, ale Kamevéda je tím nejnáročnějším. Tady nejde žít s podstaty a nestudovat další informace. Ta dynamika rozvoje v tomto oboru je v poslední době neuvěřitelná. Vlastně se jedná o komplex nějakých čtyřiceti oborů, které rodiče musí v nějaké formě využívat a mít k tomu co nejlepší informace. Každý den monitoruji tisk a ze zajímavých námětů nebo vědeckých studií pak píšu články pro rodiče.

Zajímám se o nové knižní tituly z této oblasti výchovy, snažím se monitorovat internet. To je můj režim doma, ale stejně tak vyhodnocuji tisk i zde v New Yorku, kde jsou zase jiné pohledy na věc. Také komunikuji se špičkovými odborníky v různých oblastech a od nich získávám podklady pro články a rozhovory, snažím se angažovat Čechy a Slováky rozeseté po světě, kteří se nechali oslovit kamevédou a jsou ochotni přispět svými informacemi z jiného prostředí, uvádět srovnání a využitelné náměty. To je velké množství zajímavých informací, které se snažím řadit do nejakého smysluplného a využitelného systému tak, aby byl užitečný dalším rodičům.

Co je Vaším životním cílem?

Nemám nějaký jeden životní cíl. V posledních dvaceti letech to byla výchova syna a snaha o to, aby dosáhl svých snů. V těch dvaceti letech bylo příjemné, že jsme si s manželkou nemuseli klást otázky týkající se smyslu našeho života, protože ta smysluplnost toho našeho úsilí byla patrná s ohledem a styl naší výchovy všude kolem nás. Dnes už je syn dospělý, máme spolu fantastický vztah, ale je plně soběstačný a jde si svou cestou. Moje role tím více méně skončila. Veškerou svoji energii jsem po odchodu syna do zámoří vložil do Kamevédy, protože věřím, že má obrovskou budoucnost a mnoha rodinám dětem může v dobrém smyslu slova změnit celý život tak, jak se život změnil nám.

Z jakého vašeho posledního projektu kromě knížky Správné dítě máte největší radost?

Já se opravdu těším z toho všeho, co vzniklo po napsání první knížky. Tím, že ji rozesílám jen na objednávky mohu komunikovat se stovkami, dnes jsou to již tisíce rodin u nás doma, nebo i ve velice exotických destinacích. Mnozí jsou nadšeni, chtějí se poradit, komunikujeme o problematice výchovy a specifických problémech. To je velice různorodý a pozitivní svět. Veškeré projekty vlastně podporují tento základní směr. Víte, rodičům a jejich vzdělávání se vlastně nikdo nevěnuje, přitom je to strašně důležitá oblast z hlediska přežití každého národa. Kvalita výchova je určující pro budoucnosti. Mám radost z toho, když se tento úko, daří plnit, stejně jako mě mrzí, když někdy jsou věci pomalu a nedaří se nám získávat podporu

Děkuji za rozhovor

Odkaz na knihy Kamevédy: http://www.kameveda.com/knihy-kamevedy

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode