Vzdělávání manažerů je priorita každé organizace

22.10.2014 14:20

Rozhovor o manažerském vzdělávání s RNDr. Jiří Caisem

Jaké je poslání Vaší vzdělávací instituce a jak vnímáte její význam? Jaké vzdělávání nabízíte?

Naše organizace se zabývá celoživotním vzděláváním, a to v segmentech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání nepedagogických pracovníků a firem, jazykového vzdělávání. Význam těchto aktivit lze nejlépe dokumentovat počtem zájemců o naše služby, který se i přes vysoce konkurenční prostředí pohybuje kolem 10 000 osob ročně.

Daří se vám plnit své vytyčené cíle? Na jaký úspěch z poslední doby jste pyšný?

Cíl chápu jako cestu určitým směrem, ta cesta musí být reálná. Takové cíle plníme, bez nich už bychom dávno neexistovali, protože „obchod“ se vzděláváním je o něčem jiném, na jeho konci není výrobek, ale člověk, který získal nějakou přidanou hodnotu. Z lidského hlediska považuji za úspěch, že sloučením bývalého Pedagogického centra a Státní jazykové školy vznikla životaschopná organizace s širokou nabídkou vzdělávání a s velmi dobrým kolektivem pracovníků. Z profesního hlediska mě těší spokojenost našich zákazníků a získání zajímavých zakázek jako např. pro Plzeňský městský dopravní podnik, Lékařskou fakultu UK v Plzni.

Kdo nebo co podle vás nejvíce pomáhá ke stabilitě a dlouhodobé existenci Vaší vzdělávací instituce?

Samozřejmě, je to dobrý vztah se zřizovatelem, tj. Plzeňským krajem, jehož jsme příspěvkovou organizací. Právě tak dlouhodobá spolupráce se školami Plzeňského kraje. Zbytek je už jen na nás, sem patří schopnost poznat potřeby zákazníka, udržení profesionálního přístupu, navazování dalších kontaktů, inovace, kolegiální atmosféra v organizaci a také trochu štěstí. To však přeje jen připraveným.

Jaký význam má podle vás vzdělávání manažerů ve školství?

Považuji vzdělávání manažerů za prioritu každé organizace, ale ve školství to platí dvojnásobně. Proto ze zákona musí každý ředitel školy do dvou let po nástupu do funkce absolvovat tzv. Studium pro ředitele. I to u nás nabízíme, ale kromě toho jsou každé pololetí naším kabinetem řízení nabízena manažerská školení, nově též cyklus Koučování.

Znáte konkrétní příklad z praxe, kdy manažerské vzdělávání přispělo ke zvýšení efektivity práce manažera a k vyššímu výkonu celého týmu?

Já spíše neznám případ, kde by tomu tak nebylo. Samozřejmě, že záleží na výši manažerského postu, velikosti organizace a její specializaci. Od toho se pak odvíjí rozsah manažerského vzdělání. Na té nejnižší úrovni si dovedu představit třeba jen seznámení se s příklady dobré praxe. To fungovalo již ve středověku, pouze v jiné terminologii.

Jaký druh vzdělávání manažerů má podle vás pro organizaci či firmu největší význam?

Musí to být vzdělávání na míru a musí na něj navazovat aktualizační studium, samozřejmě v menším rozsahu, zato však po celý život. Naštěstí jsou pryč doby, kdy vzdělavatel školil naprosto heterogenní skupinu manažerů, a náplní byla jen asertivita.

Dokáže vzdělávací instituce zaškolit a vzdělat manažera takovým způsobem, aby nové vzdělání přineslo firmě ovoce ve formě vyšších zisků a splněných cílů?

Představa, že někdo absolvuje manažerský kurz, dostane osvědčení a jeho firma začne okamžitě prosperovat, je pohádková. Dobrý školitel nedá žákovi rybu, ale naučí ho rybařit. Tak je tomu i v manažerských kurzech. Pak následuje běh na delší trať, kdy by se poznatky z kurzů měly zúročit právě do toho profitu. Ostatně nabízí se i paralela s „privatizačními manažery“ a těmi, kteří zahájili byznys na zelené louce. Právě tak nechápu pozici tzv. univerzálního manažera. To je tak absurdní, jako tvrzení, že výborný ředitel školy může zastávat třeba post manažera letecké dopravy. To ale poněkud nešťastně platí v případě politických trafik.

Prozraďte, prosím, jeden konkrétní návod, trik či radu ověřenou z praxe, která Vám pomáhá šetřit čas anebo jiným způsobem zvyšuje Váš pracovní výkon.

Nepedagogicky odpovím otázkou. Myslíte, že existuje takový návod? Chápu člověka jako individualitu, každý jsme trochu jiný, proto neexistuje univerzální návod, proto mluvím o kurzech na míru. Jsem na manažerské pozici 26 roků a pořád se učím, kladu si otázku, zda jsem zvolil to nejlepší řešení. Pozice manažera je o permanentní sebereflexi.

Jaké jsou podle vás ideální vlastnosti manažera, který dokáže efektivně řídit svůj tým?

Pojem ideální manažer mi připomíná absolutně černé těleso z fyziky. Tomu se můžeme blížit, už to je úspěch. Za nutnou a potřebnou vlastnost manažera považuji sebereflexi, ta je předpokladem odpovědnosti vůči sobě i podřízeným a nese v sobě též etický rozměr. Manažer může být údajně orientován na výkon nebo na podřízené. Já myslím, že na obojí. A ještě jednu vlastnost by si měl manažer uchovat – zdravý selský rozum, to jsou ty Střevíce z lýčí pana spisovatele Nepila.

Spolupracuje Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Plzni s dalšími tuzemskými vzdělávacími institucemi, například se Západočeskou univerzitou?

Naše organizace má jednu zásadu, nechceme konkurenci, chceme kooperaci. Trh se vzděláváním je tak rozsáhlý, že na něm lze tento princip uplatnit. Takhle pozitivně se vymezujeme vůči ostatním organizacím celoživotního vzdělávání. V oblasti vědeckých pracovišť získáváme renomované lektory pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za dobu naší existence jsme spolupracovali snad se všemi vysokými školami v republice, samozřejmě nejvíce s fakultami Západočeské univerzity. Velice si vážíme spolupráce s Akademií věd ČR. Tím ale výčet partnerů zdaleka nekončí, mezi další patří např. Česká školní inspekce, muzea, archivy, vydavatelství a nakladatelství, jazykové školy. Zároveň nám podobné organizace existují v každém kraji, s těmi se pravidelně setkáváme dvakrát ročně.

Spolupracuje Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Plzni s nějakou zahraniční vzdělávací institucí či univerzitou?

Organizace dlouhodobě spolupracuje s obdobným zařízením pro politické a sociální vzdělávání v Hesensku, Haus am Maiberg, Heppenheim. V oblasti jazykového vzdělávání spolupracujeme se zahraničními organizacemi, které zabezpečují mezinárodní jazykové zkoušky: Cambridge University, City and Guilds London, Oxford University, ÖSD Wien. V rámci projektu Basket, v kterém jsme se věnovali profesnímu rozvoji lektorů basic skills (klíčových kompetencí), jsme spolupracovali s významnými zástupci vzdělavatelů v několika evropských státech (např. z Norska, Rumunska, Maďarska, Švýcarska, Itálie, Británie, Německa).

Plánujete či uvažujete nad účastí na profesním manažerském vzdělávání (tuzemská či zahraniční stáž, apod.)?

V průběhu mé profesní kariéry jsem absolvoval několik zahraničních stáží (Švýcarsko, Nizozemí, Anglie, Německo). V naší organizaci zajišťuji manažerské kurzy, a tak jsem neustále v kontaktu s renomovanými lektory. Vzhledem k předdůchodovému věku již žádné další studium neplánuji.

RNDr. Jiří Cais

ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
www.kcvjs.cz

Děkuji za rozhovor

Jan Vavřička

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode