Interactive Online MBA program

Program Interactive Online MBA

Interactive Online MBA (Master of Business Administration) je efektivní profesní manažerský program, který je připraven pro časově zaneprázdněné manažery na středním a vyšším stupni řízení ve více specializacích, aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů a potřeb. Studium probíhá interactive online formou v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační technologie. V kombinaci se Studentským informačním systémem tak umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
Úspěšní absolventi získají diplom vydaný touto univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
Program je možno absolvovat v českém, slovenském či anglickém jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků.

Výhody programu

Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
Nezávislost a pohodlí – možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, prostě v celé ČR) s využitím počítače s připojením na internet.
Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
Podpora – odborná podpora ze strany tutorů, informační a organizační podpora ze strany LIGS University a Studentského informačního systému.
Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených online seminářů (webinářů) s tutory z praxe.
Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické materiály, vlastní knihovna.

Interactive Online MBA vám pomůže vytvořit si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe, připravit se na kariéru ve vrcholovém managementu prostřednictvím rozvoje a zdokonalení vlastních dovedností, naučit se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí, pochopit principy fungování organizací a managementu, naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení, rozvíjet vaše silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim budoucím profesním úkolům a cílům.

Základní informace o programu Interactive Online MBA

Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
Forma programu: interactive online
Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Program je určen: absolventům VŠ (min. Bc.) nebo SŠ s manažerskou praxí
Získaný titul: MBA (Master of Business Administration)

Struktura programu

Během celého programu Interactive Online MBA každý student absolvuje celkem 12 předmětů: šest předmětů základního
modulu (shodné pro všechny studenty), dva předměty v rámci specializace (dle výběru) a čtyři předměty z volitelného
modulu (dle výběru).

Základní modul programu Interactive Online MBA (předměty jsou shodné pro všechny studenty):

 • Management
 • Human resources
 • Marketing
 • Finance
 • Komunikace
 • Manažerská etiketa a etika

Specializace programu Interactive Online MBA (student si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje dva předměty):

Strategický management

 • Strategické řízení
 • Krizový management

Projektový management

 • Projektové řízení
 • Procesní řízení

Mezinárodní marketing

 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace

HR management

 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků

E-business

 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu

Sales management

 • Strategické řízení prodeje
 • Key account management

Finanční management

 • Risk management
 • Finanční trhy a investování

Cestovní ruch a letecká doprava

 • Management cestovního ruchu
 • Civilní letecká doprava

Účetnictví

 •  Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví

IT management

 • Plánování IT strategie
 • IT infrastruktura

Právo

 • Pracovní právo
 • Občansko-obchodní právo

Environmentální management

 • Ochrana životního prostředí
 • Globální změny klimatu

Mezinárodní obchod

 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Mezinárodní obchodní vztahy


Podmínky přijetí

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke studiu,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny požadované dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Průběh programu

Zahájit program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování seminárních prací ze všech předmětů,
 • test znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studenta):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Nadstavbová aktivita (není zahrnutá v ceně programu):

 • jazykový a poznávací pobyt na Hawaii.

Zakončení programu

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování manažerského programu Interactive Online MBA.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů a školitelů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Kurzovné

Kurzovné můžete hradit čtvrtletně  (8 splátek do 2 let) nebo zvolit možnost jednorázové platby. Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání.

Cena manažerského studia Interactive Online MBA

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů MBA.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • účast na doporučených webinářích.

Kurzovné nezahrnuje:

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu, případné cestovní a jiné náklady.

Máte jakýkoliv dotaz k manažerskému studiu?

Kontaktujte, prosím, poradenské centrum LIGS University pro zájemce o manažerské vzdělávání z celé České republiky a Slovenské republiky.

Bc. Jan Vavřička, MBA
Admission Advisor
E-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

 

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode