Online studium pro manažery a manažerky

Přehled možností online studia po manažery a manažerky v ČR

Připravili jsme pro vás přehled možností moderního manažerského online studia v České republice. Jedná se o studijní programy:

 • Interactive Online MBA
 • Interactive Online PhD (doktorské studium)
 • Interactive Online BBA
 • Interactive Online MPA
 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online DBA (doktorské studium)

Studium Interactive Online MBA pro budoucí či současné manažery a manažerky v České republice

Studijní program Interactive Online MBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo na Slovensku. Stačí, když máte funkční připojení k internetu.

Je online vzdělávání jednodušší?

Pokud bereme v úvahu veškerý čas a finanční prostředky spojené s dojížděním a fyzickými učebními materiály, tak ano - vzděláváním přes internet určitě svým způsobem „šetříme“ čas, energii i peníze.

VIDEO: Zkušenosti absolventa studia Interactive Online MBA

Jaká je délka a forma studia Interactive Online MBA pro manažery a manažerky?

 • Délka kurzu MBA: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou (dálkové studium MBA)
 • Zahájení studia MBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Specializace programu Interactive Online MBA: Strategický management, HR Management, Projektový management, E-business, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchod, Sales management, Finanční management, IT management, Účetnictví
 • Základní modul (předměty jsou shodné pro všechny studenty):Management, Human resources, Marketing, Finance, Komunikace, Manažerská etiketa
 • Program MBA je určen: absolventům vysokých škol (min. Bc.) nebo středních škol s maturitní zkouškou a manažerskou praxí
 • Cena: Aktuální ceník Vám obratem zašle Manažer studijních programů Bc. Jan Vavřička, MBA, pokud napíšete na e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz (nebo využijte online kontaktní formulář)
 • Získaný titul: MBA (Master of Business Administration)

Studium Interactive Online PhD pro časově zaneprázdněné manažery a manažerky v České republice

Interactive Online PhD

Chcete zahájit manažerské profesní studium PhD? Doktorský studijní program Doctor of Philosophy (PhD) na akreditované LIGS University představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen všem, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti v různých oborech a oblastech a chtějí poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti. Studium PhD probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání a zohledňuje časové možnosti účastníků. Studujete, kdy můžete Vy, ne kdy chce škola.

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Doktorský studijní program PhD je poskytován v českém, slovenském, anglickém nebo ruském jazyce ve vybrané specializaci. Je také možnost vybrat si pro jednotlivé předměty různé jazyky a absolvovat tak program Interactive Online PhD v kombinaci nabízených jazyků. Studium je poskytováno a zajišťováno akreditovanou americkou LIGS University, která úspěšným absolventům vydává diplom.

Studium Interactive Online PhD můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program "Interactive Online PhD" můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia PhD (Doctor of Philosophy)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky, resp. individuálně
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma vzdělávání: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia PhD: kdykoliv v průběhu roku
 • Program PhD je určen: absolventům druhého stupně vysokých škol (Mgr. nebo Ing. či jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc), vzhledem k charakteru programu není požadována manažerská praxe.
 • Získaný titul: PhD (Doctor of Philosophy)
 • Možnost splátek: aktuální ceník vám zašleme obratem.

Výhody studia Interactive Online PhD

 • Výběr specializace – možnost vybrat si z více specializací.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině, slovenštině, angličtiněa ruštině či v jejich kombinacích.
 • Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu PhD studia doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o studiu Interactive Online PhD

 • naučíte se lépe pochopit prostředí, ve kterém působíte, či které vás zajímá do většího detailu,
 • ovládnete nejrůznější vědecko-výzkumné oblasti, naučíte se formulovat hypotézy pro vybranou oblast a ty potvrzovat či vyvracet, budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
 • vybudujete si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost ve zkoumané oblasti
 • naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací, efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
 • výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření v řešené oblasti,
 • posílíte své profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů.

Struktura doktorského programu IO PhD:

Během celého vzdělávacího programu Interactive Online PhD každý účastník absolvuje celkem 12 předmětů: 3 předměty specializace (dle výběru účastníka programu), 3 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka programu, nesmí se shodovat s předměty zvolené specializace) a 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (shodné pro všechny účastníky).

Specializace programu Interactive Online PhD (účastník si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje tři předměty):

Specializace Management Specializace Marketing
Management Global Marketing
Strategic Management Marketing Communication
Project Management Managed Communication with the Media
Specializace Finance Specializace HR Management
Financial Management HR Management
Risk Management Planning and Development of Human Resources
Financial Reporting and Analysis Recruitment and Selection
Specializace Natural Resources Management Specializace Forestry
Renewable Natural Resources World Forestry
Global Sourcing of Raw Wood Material World Game Management
Comprehensive Utilization of Forest Biomass Forest Certification
Specializace Natural Protection Management
Nature and Landscape Protection
Protecting the Environment
Air and Water Protection

Volitelný modul studijního programu Interactive Online PhD (účastník si volí 3 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty zvolené specializace):

 • Management
 • Strategic Management
 • Project Management
 • Process Management
 • Financial Management
 • Risk Management
 • Financial Markets and Investments
 • Financial Reporting and Analysis
 • Managerial Accounting
 • Strategic Management of Sales
 • E-Commerce
 • HR Management
 • Planning and Development of HR
 • Recruitment and Selection
 • Managed Communication with the Media
 • Global Marketing
 • The Internet as part of the Marketing Communication Strategy
 • Strategy and Tactics of a Spokesperson
 • Marketing Communication
 • World Forestry
 • World Game Management
 • Forest Certification
 • Renewable Natural Resources
 • Global Sourcing of Raw Wood Material
 • Comprehensive Utilization of Forest Biomass
 • Nature and Landscape Protection
 • Protecting the Environment

Vědecko-výzkumný modul (shodný pro všechny účastníky):

 1. Projekt I. - Metodologie a návrh
 2. Projekt II. - Přehled literatury a teoretický základ
 3. Projekt III. - Metodologie psaní
 4. Projekt IV. - Průzkum a analýza dat
 5. Projekt V. - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Publikační činnost

V průběhu programu Interactive Online DBA student publikuje min. čtyři odborné články, které by měly souviset s disertační prací a zvolenou specializací.

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online PhD

 • znalost zvoleného jazyka výuky
 • VŠ vzdělání 2. stupně (Mgr.; Ing. nebo jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc),
 • předpoklad pro samostatnou odbornou práci.

Dokumenty potřebné ke studiu PhD:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem při manažerském studiu je Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh studia Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy)

Zahájit manažerské vzdělávání je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Program probíhá pod vedením školitele Interactive Online formou. Studijní povinnosti účastníka programu Interactive Online PhD jsou rozděleny na povinné a doporučené:

Povinné aktivity v rámci studia PhD:

 • zpracování seminárních prací a složení e-learningového testu ze všech předmětů zvolené specializace a volitelného modulu,
 • absolvování Vědecko-výzkumného modulu,
 • individuální nastudování teoretického základu,
 • publikační činnost (min. 4 články na odborné téma),
 • vypracování disertační práce,
 • obhajoba disertační práce.

Doporučené aktivity:

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • studijní pobyt v Honolulu, Hawaii.

Cena kurzovného

Aktuální ceník vám poskytneme obratem na vyžádání na e-mailu vavricka@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • odbornou supervizi školitele,
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • konzultace, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • e-learningové zkouškové testy,
 • účast na doporučených webinářích.
 • poplatek za závěrečnou zkoušku.

Absolventi studia PhD získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive Online PhD. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu PhD? Kontaktujte nás!

Interactive Online BBA pro budoucí či současné manažerky a manažery v ČR

Interactive Online BBA

Chcete získat konkurenční výhodu na začátku svého podnikání či na startu své profesní kariéry? Studium BBA je určeno právě pro vás! Manažerský studijní program Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration) na akreditované LIGS University představuje základní stupeň manažerského profesního vzdělávání, který je vhodný zejména pro začínající manažery, vedoucí týmu, podnikatele či další zájemce, kteří se chtějí zabývat řízením lidí.

Program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul BBA a diplom vydaný touto univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu MBA (Master of Business Administration) či MSc (Master of Science). Manažerský studijní program a vzdělávací kurzy Interactive online BBA je možné absolvovat v českém, slovenském, anglickém nebo ruském jazyce.

Celosvětově platný titul a diplom

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Online studium BBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online BBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky či Slovenské republiky anebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia BBA (Bachelor of Business Administration)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia BBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program BBA je určen: absolventům středních škol s maturitní zkouškou bez manažerské praxe
 • Získaný titul: BBA (Bachelor of Business Administration)

Výhody studijního programu Interactive Online BBA

 • Získání znalostí - získáte či si doplníte teoretické znalosti zejména v oblasti managementu, ale i v dalších oblastech jako je řízení lidských zdrojů, marketing, finance, právo a další
 • Řešení modelových situací - prohloubíte si v rámci písemných prací analytické schopnosti, schopnost aplikovat nově získané znalosti či zkušenosti do vlastní praxe či do řešení modelových situací
 • Rozvoj osobnosti - rozvinete své silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim současným i budoucím profesním úkolům a cílům
 • Příprava na vyšší vzdělání - získáte teoretický základ a přípravu na vyšší stupeň profesního manažerského vzdělání, tj. na program MBA či MSc.
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání BBA (Bachelor of Business Administration) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání BBA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o programu Interactive Online BBA

Během celého programu Interactive Online BBA absolvuje každý student v rámci 9 modulů celkem 37 dílčích předmětů, které jsou zakončeny absolvováním e-learningového testu nebo zpracováním případové studie či zpracováním modelové situace spolu s absolvováním znalostního kvízu.
Celý program IO BBA je zakončen zpracováním závěrečné práce.

Studium Interactive Online BBA obsahuje 9 modulů a 37 dílčích předmětů:

 • Management - Základy managementu, Self management, Strategické řízení podniku, Krizový management, Řízení týmu
 • Human resources - Základy personalistiky, Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Výběr a adaptace pracovníků, Motivace a hodnocení zaměstnanců, Vzdělávání zaměstnanců, Firemní kultura
 • Marketing - Základy marketingu, Marketingové plánování, Marketingová komunikace, Mezinárodní marketing
 • Finance - Úvod do studia financí, Finanční řízení podniku, Risk management, Finanční reporting a analýzy
 • Komunikace - Základy komunikace, Internetová komunikace, Krizová komunikace, Interní komunikace, Externí komunikace
 • Etika - Společenská odpovědnost firem, Etiketa v arabských zemích, Etiketa v asijských zemích, Etiketa v evropských zemích
 • Projektový management - Projektové řízení, Procesní řízení, Projektové plánování a financování
 • IT management - IT infrastruktura, Plánování IT strategie
 • Sales management - E-business, Key Account Management, Mezinárodní obchod, Strategické řízení prodeje

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online BBA

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský, anglický nebo ruský jazyk),
 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online BBA

Zahájit program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu IO BBA je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování případových studií a modelových situací k jednotlivým předmětům,
 • absolvování testů znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena studia IO BBA

Aktuální ceník vám poskytne obratem manažer studijních programů BBA: Bc. Jan Vavřička, MBA na e-mailu: vavricka@ligsuniversity.cz

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na písemné práce,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia BBA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul BBA a diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování manažerského programu Interactive Online BBA. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Interactive Online BBA? Kontaktujte nás!

Online studium pro manažery a manažerky ve veřejné správě

Interactive Online MPA

Interactive Online Master of Public Administration (MPA) je efektivní vzdělávací program zaměřený na oblast veřejného správy. Je obdobou manažerského vzdělávacího programu Master of Business Administration (MBA) - ten je však určen zejména pro soukromý sektor. Přímý dopad studia na zvolenou problematiku veřejného a neziskového sektoru je zajišťován ve všech předmětech v rámci programu IO MPA. Studenti si v písemných pracích volí témata zaměřená právě na tuto oblast. Kromě toho mají možnost účastnit se odborných workshopů a seminářů jak s tématikou programu IO MPA, tak i s tématikou zaměřenou na jiné oblasti z nabídky akreditované LIGS University, aby měli možnost porovnávat postupy ve veřejném a soukromém sektoru.

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Program MPA je poskytován v českém jazyce (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině) a probíhá moderní interactive online formou, která umožňuje zahájit studium kdykoliv v průběhu roku. Program Master of Public Administration je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA (akreditovanou v ČR). Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul MPA a diplom vydaný touto univerzitou, a poté mohou pokračovat ve studiu například americkým programem Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy) nebo Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration).

Studium Interactive Online MPA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online MPA zaměřený na oblast veřejné správy můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia MPA (Master of Public Administration)

 • Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český s možností komunikace a psaní prací ve slovenštině
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia MPA Veřejná správa: kdykoliv v průběhu roku
 • Program je určen: absolventům vysokých škol nebo středních škol s praxí
 • Získaný titul: MPA (Master of Public Administration)

Výhody studijního programu Interactive Online MPA

 • Atraktivní zaměření programu – pro profesionály a budoucí profesionály z oblasti veřejného a neziskového sektoru.
 • Větší odborný přehled - zvýšite si svůj přehled, odbornost a zaměření ve veřejném či neziskovém sektoru,„ naučíte se toto prostředí lépe pochopit, poznat jej do většího detailu, včetně nejrůznějších souvislostí a dějů,„„ naučite se pracovat se specializovanými zdroji informací,
 • Kvalifikace - posílite vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů, „naučíte se efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to především v písemné, ale i v mluvené formě.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině s možností komunikace, psaní prací a skládání testů ve slovenštině.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další studijní materiály, usnadňující vzdělávání, vlastní knihovna.
 • Praxe – konzultace s tutory, odborníky v dané oblasti.
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MPA a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání MBA (Master of Business Administration) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MPA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.

Struktura programu Interactive Online MPA (Master of Public Administration)

Během celého programu Interactive Online MPA absolvuje každý student 12 předmětů: 8 předmětů v základním modulu (stejné pro všechny specializace) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Základní modul programu Interactive Online MPA (předměty jsou shodné pro všechny studenty):

 • Veřejná správa v praxi
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Management pro veřejný a neziskový sektor
 • Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor
 • Marketing pro veřejný a neziskový sektor
 • Finance pro veřejný a neziskový sektor
 • Komunikace pro veřejný a neziskový sektor
 • Etiketa pro veřejný a neziskový sektor

Volitelný modul studijního programu Interactive Online MPA Veřejná správa

Student oboru Veřejná správa (Interactive Online Master of Public Administration) si volí 4 předměty dle svého zájmu a výběru):

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Plánování IT strategie
 • Řízená komunikace s médii
 • Strategie a taktika komunikátora
 • Klasická média v moderní době
 • Nová komunikační doba

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MPA

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

 

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online MPA

Zahájit "MPA program Veřejná správa" je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu IO MPA je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování seminárních prací k jednotlivým předmětům,
 • obhajoba seminárních prací (prostřednictvím skype videorozhovoru) k předmětům Veřejná správa v praxi a Právní vztahy k nemovitostem,
 • notestování znalostí z jednotlivých předmětů,
 • vypracování závěrečné práce a její obhajoba (prostřednictvím skype videorozhovoru)..

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Interactive Online MPA

Aktuální ceník vám obratem poskytne manažer studijních programů Bc. Jan Vavřička, MBA na emailu vavricka@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na písemné práce,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MPA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MPA a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Interactive Online MPA? Kontaktujte nás!

Studiium Interactive Online MSc pro manažery a manažerky

Interactive Online MSc

Potřebujete kvalitní manažerské vzdělání? Studijní program pro manažery Interactive Online MSc (Master of Science) představuje vyšší stupeň manažerského vzdělávání, který byl připraven pro časově vytížené účastníky ve více specializacích, aby si každý mohl vybrat dle svých zájmů a potřeb. Vzdělávací manažerský program je určen především absolventům bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání, resp. BBA programu, bez manažerské praxe, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti ve zvolené oblasti.

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Studium probíhá v interaktivní online formě v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání dospělých a využívá nejmodernější komunikační technologie. Studentům manažerského vzdělávacího programu Interactive Online MSc (Master of Science) univerzita LIGS University umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Program je poskytován univerzitou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul MSc a diplom vydaný touto americkou univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) či ve studiu PhD (Doctor of Philosophy). Manažerské vzdělávací kurzy v rámci studijního programu MSc je možné absolvovat v českém, slovenském, anglickém či ruském jazyce nebo v jejich kombinaci.

Studium Interactive Online MSc můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online MSc můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia MSc (Master of Science)

 • Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení manažerského studia MSc: kdykoliv v průběhu roku
 • Program je určen: především absolventům bakalářského stupně vysokých škol (Bc., resp. BBA) bez manažerské praxe
 • Získaný titul: MSc (Master of Business Administration)

Výhody studia Interactive Online MSc

 • Strategický pohled - vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe,
 • Kariéra - „„připravíte se na kariéru na manažerské pozici, pochopíte principy fungování organizací a managementu,
 • Hodnotící schopnosti - naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
 • Výběr specializace – možnost zaměřit se na konkrétní oblast zájmu.
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MSc a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání MSc (Master of Science) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MSc využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o programu Interactive Online MSc (Master of Science)

Během celého programu Interactive Online MSc absolvuje každý student 12 předmětů: 7 povinných předmětů vybrané specializace a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Specializace programu Interactive Online MSc:

(student si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje 7 povinných předmětů):

 • Management - Management, Human resources, Strategické řízení, Krizový management, Projektové řízení, Procesní řízení, Risk management
 • Human Resource Management - Management, Human resources, Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Získávání a výběr pracovníků, Pracovní právo, Komunikace, Manažerská etiketa, Finance Management
 • Marketing - Marketing, Management, Globální marketing, Marketingová komunikace, E-commerce, Internet jako součást strategie komunikačního marketingu, Řízená komunikace s médii
 • Finance Management - Management, Finance, Finanční reporting a analýzy, Manažerské účetnictví, Finanční trhy a investování, Risk management, Krizový management

Volitelný modul programu Interactive Online MSc

Účastník vzdělávací programu  si volí 5 předmětů dle svého výběru; vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty vybrané specializace:

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Komunikace
 • Marketing
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Strategické řízení prodeje
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Manažerská etiketa
 • Finance
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Human resources
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Strategie cestovního ruchu
 • Mezinárodní cestovní management
 • Mezinárodní obchodní jednání

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MSc

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský, anglický nebo ruský jazyk),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo BBA.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás na emailu vavricka@ligsuniversity.cz a přihlášku vám zašleme obratem)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online MSc

Zahájit manažerský vzdělávací program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení manažerského programu IO MSc je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování seminárních prací k jednotlivým předmětům,
 • absolvování testů znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Interactive Online MSc

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů Bc. Jan Vavřička, MBA na e-mailu vavricka@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MSc získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MSc a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz k manažerskému studiu Interactive Online MSc? Kontaktujte nás!

Online studium DBA pro manažery a manažerky

Interactive Online DBA

Studijní program pro manažery Doctor of Business Administration (DBA) na LIGS University představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určen především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí. Program probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání a zohledňuje časové možnosti účastníků. Studujete, kdy můžete Vy, ne kdy chce škola.

  

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Program je poskytován v českém, slovenském, anglickém nebo ruském jazyce ve vybrané specializaci. Je také možnost vybrat si pro jednotlivé předměty různé jazyky a absolvovat tak program Interactive Online DBA v kombinaci nabízených jazyků. Nejvyšší úroveň manažerského studia je poskytována a zajišťována americkou LIGS University, která úspěšným absolventům vydává diplom.

Manažerský program Interactive Online DBA

Doktorský program pro manažery Interactive Online DBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia DBA (Doctor of Business Administration)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky, resp. individuálně
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma manažerského vzdělávání: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia DBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program DBA je určen: absolventům druhého stupně vysokých škol (Mgr. nebo Ing. či jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc) s minimálně 5 letou manažerskou praxí
 • Získaný titul: DBA (Doctor of Business Administration)

Studium DBA s možností kombinace jazyků studia

Pokud byste chtěli studovat DBA v čeština i v angličtině, tak je to možné. Kombinace jazyků studia spočívá v tom, že si student může vybrat, které předměty bude absolvovat v ČJ a které v AJ.

Většinou si jeden jazyk zvolíte jako základní. V něm pak máte prostředí studentského systému, většinu předmětů a píšete v něm disertační práci. Ostatní vybrané předměty absolvujete v angličtině, tzn. máte v tomto jazyce studijní materiály, zpracováváte v něm seminární práci a skládáte e-learningový test. Také v něm komunikujete s tutorem daného předmětu. Podmínkou je velmi dobrá znalost jazyků, ve kterých chcete studium DBA absolvovat.  

Upozorňujeme, že studijní program DBA v angličtině je dražší, proto se při kombinaci ČJ a AJ výsledná cena programu stanovuje individuálně dle počtu předmětů v AJ a ČJ. V případě zájmu o kombinované jazykové studium vás prosíme o vaši předběžnou volbu základního jazyka a volbu počtu předmětů v "druhém" jazyce. Rádi vám následně zašleme kalkulaci ceny.

Výhody studia Interactive Online DBA pro časově vytížené manažery a manažerky

 • Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Výběr specializace – možnost vybrat si z více specializací.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině, slovenštině, angličtiněa ruštině či v jejich kombinacích.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma manažerského vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma manažerského vzdělávání využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o profesním doktorském studiu Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration)

 • ovládnete nejrůznější nástroje řízení a budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
 • naučíte se lépe chápat prostředí, ve kterém jste profesionálně činní a prostřednictvím toho si vytvoříte schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy,
 • vybudujete si kritické myšlení, poznáte techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost v praxi,
 • naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací,
 • naučíte se efektivně a přesvědčivě formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
 • výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření s praktickým dopadem do řešené vybrané oblasti.

Struktura doktorského programu:

Během celého manažerského vzdělávacího programu Interactive Online DBA každý účastník absolvuje celkem 12 předmětů: 4 předměty specializace (dle výběru účastníka programu), 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka programu, nesmí se shodovat s předměty zvolené specializace) a 4 předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce (shodné pro všechny účastníky).

Specializace programu Interactive Online DBA (účastník si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje čtyři předměty):

Specializace Management Specializace Marketing
Management Global Marketing
Strategic Management Marketing Communication
Project Management Managed Communication with the Media
Risk Management The Internet as Part of the Communication Marketing Strategy
Specializace Finance Specializace HR Management
Financial Management Management
Risk Management HR Management
Financial Reporting and Analysis Planning and Development of Human Resources
Financial Markets and Investments Recruitment and Selection
Specializace Environmental Management Specializace Forestry Management
Global Climate Change World Forestry
Global Environmental Problems World Game Management
Environmental Education Timber Trade
Protection of the Environment Forest Technology

Volitelný modul programu Interactive Online DBA (účastník si volí 4 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty zvolené specializace):

 • Management
 • Strategic Management
 • Project Management
 • Process Management
 • Financial Management
 • Risk Management
 • Financial Markets and Investments
 • Financial Reporting and Analysis
 • Managerial Accounting
 • Strategic Management of Sales
 • E-Commerce
 • HR Management
 • Planning and Development of HR
 • Recruitment and Selection
 • Managed Communication with the Media
 • The Internet as part of the Marketing Communication Strategy
 • Strategy and Tactics of a Spokesperson
 • Marketing
 • Communication
 • Global Marketing
 • World Forestry
 • World Game Management
 • Timber Trade
 • Forest Technology
 • Global Climate Change
 • Global Environmental Problems
 • Environmental Education
 • Protecting the Environment

Modul Metodologie a příprava disertační práce (shodný pro všechny účastníky):

 1. Projekt I. - Metodologie a návrh
 2. Projekt II. - Přehled literatury a teoretický základ
 3. Projekt III. - Průzkum a analýza dat
 4. Projekt IV. - Konzultace a zpracování projektu

Publikační činnost

V průběhu programu Interactive Online DBA student publikuje min. čtyři odborné články, které by měly souviset s disertační prací a zvolenou specializací.

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online DBA

 • znalost zvoleného jazyka výuky
 • VŠ vzdělání 2. stupně (Mgr.; Ing. nebo jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc),
 • manažerská praxe minimálně 5 let,
 • předpoklad pro samostatnou odbornou práci.

Dokumenty potřebné k přijetí doktorského studia DBA:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem při manažerském studiu je Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh Manažerského programu Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration)

Zahájit manažerské vzdělávání je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Program probíhá pod vedením školitele Interactive Online formou. Studijní povinnosti účastníka programu Interactive Online DBA jsou rozděleny na povinné a doporučené:

Povinné aktivity v rámci doktorského studia DBA:

 • zpracování seminárních prací a složení e-learningového testu ze všech předmětů zvolené specializace a volitelného modulu,
 • absolvování modulu Metodologie a příprava disertační práce,
 • individuální nastudování teoretického základu,
 • publikační činnost (min. 4 články na odborné téma),
 • vypracování disertační práce,
 • obhajoba disertační práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb účastníka manažerského vzdělávání):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.
 • doporučené webináře (online semináře s možností komunikace s tutorem pomocí chatu) probíhají ve frekvenci cca 3 do měsíce, trvají zpravidla 2 hodiny. Témata jsou vyhlašována v předstihu. Aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech programů, účast je tedy závislá pouze na zájmu a časových možnostech studenta.
 • studijní pobyt v Honolulu, Hawaii.

Cena doktorského studia DBA pro manažery

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů LIGS University Bc. Jan Vavřička, MBA na emailu vavricka@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • odbornou supervizi školitele,
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • konzultace, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • e-learningové zkouškové testy,
 • nepovinná setkání s tutory (webináře apod.),
 • poplatek za závěrečnou zkoušku.

Absolventi manažerského studia DBA získají diplom LIGS University

Po ukončení manažerského vzdělávacího programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul DBA (Doctor of Business Administration) a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz k manažerskému studiu? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode