Studium MBA v českém jazyce

Hledáte nabídku kvalitního studia MBA v češtině? Připravili jsme pro vás přehled studijních programů a kurzů MBA, které můžete studovat v češtině. Mezi nabízenými kurzy najdete také přehled osvědčených programů MBA, BBA, MSc a PhD, které můžete studovat moderní e-learnigovou formou Interactive Online v češtině.

Manažerské studium Interactive Online MBA v češtině

Manažeři mohou studovat program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) v češtině anebo si zvolit slovenský, anglický či ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků. Program MBA (Master of Business Administration) je časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Toto online studium má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří například nezávislost, volnost, časová flexibilita. Tato forma však vyžaduje vysokou míru osobní vůle a sebekázně. Úspěšní absolventi tohoto manažerského studia získají celosvětově uznávaný profesní titul MBA.

Manažerský program Interactive Online MBA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 6 předmětů základního modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 2 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru).

Délka studia: standardně 1 - 2 roky

Jazyk studia: v češtině

VIDEO: Zkušenosti absolventa studia MBA

Specializace:

 • Strategický management
 • Účetnictví
 • Projektový management
 • HR management
 • Mezinárodní marketing
 • E-business
 • Sales management
 • Mezinárodní obchod
 • IT management
 • Finanční management
 • Cestovní ruch a letecká doprava
 • Právo

Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku

Doporučujeme pro: absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí

Manažer studijního programu: Bc. Jan Vavřička, MBA

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Doktorské profesní studium Interactive Online PhD pro manažery v češtině

LIGS University nabízí doktorský studijní program Doctor of Philosophy (PhD), který představuje nejvyšší stupeň profesního manažerského vzdělávání a je určen všem, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti v různých oborech a oblastech a chtějí poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích.

Získání titulu PhD je náročné

Titul PhD představuje vrchol ve vzdělávání a jeho zíkání je pro každého výzvou. Zájemce musí počítat se seminármími pracemi, publikační činností, znalostními testy (vše je absolvováno moderní online formou) a závěrečnou disertační prací, kterou je nutno obhájit před komisí. Podmínkou je mj. znalost cízího jazyka.

PhD je univerzitní titul, který reprezentuje nejvyšší formu vysokoškolského vzdělání a jeho získání určitě zlepší vaše profesní vyhlídky. Titul PhD je vydáván americkou univerzitou, nekoresponduje tedy s titulem PhD vydávaným vysokými školami v České republice.

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE PhD

Doktorský program Interactive Online PhD se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 3 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 3 předměty z volitelného modulu (dle výběru). Nedílnou součástí programu Interactive Online PhD je publikační činnost.

Specializace:

 • Specializace Interactive Online PhD Management
 • Specializace Interactive Online PhD Finance
 • Specializace Interactive Online PhD Marketing
 • Specializace Interactive Online PhD HR Management
 • Specializace Interactive Online PhD World Forestry
 • Specializace Interactive Online PhD Natural Resources Management
 • Specializace Interactive Online PhD Nature Protection Management

Kontaktní osoba: Bc. Jan Vavřička, MBA

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Vzdělávání manažerů a manažerek ve veřejné správě Interactive Online MPA v češtině

Studijní program Interactive Online Master of Public Administration (MPA) je efektivní vzdělávací program zaměřený na oblast veřejné správy. Studium je zaměřeno na zvolenou problematiku veřejného a neziskového sektoru.

Program MPA je obdobou manažerského vzdělávacího programu Master of Business Administration (MBA) - ten je však určen zejména pro soukromý sektor. Program MPA vás naučí lépe pochopit prostředí veřejného sektoru (státní správy) a poznat jej do většího detailu, včetně nejrůznějších souvislostí a dějů.

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MPA

Program Interactive Online MPA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 8 předmětů základního modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru).

8 předmětů základního modulu:

 • Veřejná správa v praxi
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Management pro veřejný a neziskový sektor
 • Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor
 • Marketing pro veřejný a neziskový sektor
 • Finance pro veřejný a neziskový sektor
 • Komunikace pro veřejný a neziskový sektor
 • Etiketa pro veřejný a neziskový sektor

Volitelný modul:

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Plánování IT strategie

Kontaktní osoba: Bc. Jan Vavřička, MBA

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Studium Interactive Online DBA pro manažery a manažerky v češtině

Doktorské manažerské studium Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání. Studium je určeno především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí.

Doktorský program DBA (Doctor of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium DBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině či ruštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého DBA programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Doktorský program Interactive Online DBA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 4 předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 4 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru). Nedílnou součástí programu Interactive Online DBA je publikační činnost.

Specializace:

 • Specializace Interactive Online DBA Management
 • Specializace Interactive Online DBA Finance
 • Specializace Interactive Online DBA Marketing
 • Specializace Interactive Online DBA HR Management
 • Specializace Interactive Online DBA Forestry Management
 • Specializace Interactive Online DBA Environmental Management

Kontaktní osoba: Bc. Jan Vavřička, MBA

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Profesní studium Interactive Online MSc (Master of Science) v češtině

E-learningový vzdělávací manažerský program Interactive Online MSc (Master of Science) je určen především absolventům bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání, resp. BBA programu, bez manažerské praxe, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti ve zvolené oblasti.

Program Interactive Online MSc se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 7 předmětů zvolené specializace (dle výběru) a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru).

Specializace:

 • Management
 • Marketing
 • Human Resource Management
 • Finance Management

Kontaktní osoba: Bc. Jan Vavřička, MBA (LIGS University)

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Studium Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration) v češtině

LIGS University nabízí studijní program Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration) v češtině. Můžete si také zvolit slovenský, anglický či ruský jazyk nebo kombinaci těchto jazyků. Manažerský studijní program Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration) představuje základní stupeň manažerského profesního vzdělávání, který je vhodný zejména pro začínající manažery. Program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul BBA a diplom vydaný touto univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu MBA (Master of Business Administration) či MSc (Master of Science).

Program Interactive Online BBA se skládá z 9 modulů, které v sobě zahrnují tematicky související dílčí předměty. Celkem student absolvuje 37 předmětů.

9 modulů:

 • Management
 • Human resources
 • Marketing
 • Finance
 • Komunikace
 • Etika
 • IT management
 • Projektový management
 • Sales management

Kontaktní osoba: Bc. Jan Vavřička, MBA

Kontaktní e-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Manažerské studium Executive MBA v češtině

Délka programu: 2 roky
Jazyk programu: čeština
Forma programu: blended learning (tato forma studia výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání, neboť kombinuje osobní setkání studentů a tutorů (tutoriály, doporučené workshopy a semináře, osobní konzultace) se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů).

Úspora času: blended learning forma vzdělávání vám zajistí úsporu času, jelikož jde o víkendová soustředění kombinovaná se samostudiem. Během celého manažerského vzdělávacího programu Executive MBA absolvuje každý student celkem 8 tutoriálů (dvoudenní víkendová soustředění, která se konají zpravidla v pátek a sobotu), v rámci kterých probíhají praktické workshopy a tréninky.

Zahájení studia: po dohodě s manažerem studijních programů. Kontaktujte nás!
Ukončení studia: absolvent získá profesní titul MBA

Vzdělávací program Executive MBA vám pomůže

vytvořit si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe,
„„připravit se na kariéru ve vrcholovém managementu prostřednictvím rozvoje a zdokonalení vlastních dovedností,
„„naučit se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí,
„„pochopit principy fungování organizací a managementu, „„naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
„„rozvíjet vaše silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim budoucím profesním úkolům a cílům,
„„získat a prohloubit si praktické znalosti a dovednosti ihned využitelné v praxi.

Povinné aktivity pro úspěšné ukončení programu MBA:

individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
účast na tutoriálech – celkem 8 dvoudenních tutoriálů (pátek a sobota) v rámci celého programu,
zpracování týmových případových studií (z každého modulu jedna případová studie),
týmová obhajoba případových studií,
individuální vypracování závěrečného projektu (ze zvoleného modulu),
individuální obhajoba závěrečného projektu.


Podmínky přijetí ke studiu Executive MBA (Master of Business Administration)

znalost českého jazyka
VŠ vzdělání 2.stupně nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí.

 

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode