Studium MBA v Praze

Patříte mezi časově zaneprázdněné podnikatele, podnikatelky, manažery či manažerky v Praze? Hledáte možnost komfortního studia MBA, které se přizpůsobí vašemu volném učasu? Jste na správné adrese! Využijte moderní formu manažerského vzdělávání, kterou je oblíbený kurz Interactive Online MBA v Praze.

Studium Interactive Online MBA v Praze můžete zahájit kdykoliv

Manažerské studium Interactive Online MBA můžete začít studovat kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě či v jiných městech České republiky anebo například v Bratislavě na Slovensku). Stačí, když máte funkční připojení k internetu.

Délka a forma studia Interactive Online MBA v Praze

 • Délka studia MBA v Praze: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou (dálkové studium MBA)
 • Zahájení studia MBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program MBA je určen: absolventům vysokých škol (min. Bc.) nebo středních škol s maturitní zkouškou a manažerskou praxí
 • Získaný titul (uvádí se za jménem): MBA (Master of Business Administration)

Výhody manažerského studijního programu Interactive Online MBA v Praze

 • Strategický pohled na podnikání - vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe
 • Kariéra v TOP managementu - připravíte se na kariéru ve vrcholovém managementu prostřednictvím rozvoje a zdokonalení vlastních dovedností
 • Odolnost - naučíte se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí
 • Organizační schopnosti - pochopíte principy fungování organizací a managementu
 • Řídící schopnosti - naučíte se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení
 • Osobní rozvoj - rozvinete vaše silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim budoucím profesním úkolům a cílům
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MBA a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy)
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MBA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS University prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a webinářů pořádaných LIGS University.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.
 

Základní informace o programu Interactive Online MBA v Praze

Během celého programu Interactive Online MBA absolvuje každý student 12 předmětů: šest předmětů v základním modulu (stejné pro všechny specializace), dva předměty v rámci specializace (dle výběru účastníka) a čtyři předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Základní modul programu Interactive Online MBA (předměty jsou shodné pro všechny studenty):
 • Management
 • Human resources
 • Marketing
 • Finance
 • Komunikace
 • Manažerská etiketa

Specalizace programu Interactive Online MBA

Účastník MBA kurzu si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje dva předměty:

 • Strategický management - Strategické řízení, Krizový management
 • HR Management - Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Získávání a výběr pracovníků
 • Projektový management - Projektové řízení, Procesní řízení
 • E-business - E-commerce, Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní marketing - Globální marketing, Marketingová komunikace
 • Mezinárodní obchod - Mezinárodní obchodní jednání, Mezinárodní obchodní vztahy
 • Sales management - Strategické řízení prodeje, Key account management
 • Finanční management - Risk management, Finanční trhy a investování
 • IT management - Plánování IT strategie, IT infrastruktura
 • Účetnictví - Finanční reporting a analýzy, Manažerské účetnictví
 • Cestovní ruch a letecká doprava – předměty Management cestovního ruchu a Civilní letecká doprava
 • Právo – předměty Pracovní právo a Občansko-obchodní
 • Environmentální management - Ochrana životního prostředí a Globální změny klimatu
 • Logistika - Distribuční logistika a Integrální logistika
 • Řízení obchodu s realitami - Obchod s nemovitostmi a Realitní trh
 • Rozvoj podnikání - Inovativní business modely a Občansko-obchodní právo
 

Volitelný modul programu Interactive Online MBA v Praze

Student MBA programu si volí 4 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí krýt s předměty zvolené specializace:
 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Strategické řízení prodeje
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Plánování IT strategie
 • IT infrastruktura
 • Management cestovního ruchu
 • Civilní letecká doprava
 • Pracovní právo
 • Občansko-obchodní právo
 • Ochrana životního prostředí
 • Globální změny klimatu
 • Distribuční logistika
 • Integrální logistika
 • Obchod s nemovitostmi
 • Realitní trh
 • Inovativní business modely
 • Společenská odpovědnost firem
 • Kybernetická bezpečnost
Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MBA v Praze
 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk)
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí.
Dokumenty potřebné k přijetí:
 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Máte jakékoliv dotazy k dálkovému studiu MBA v Praze? Kontaktujte mne, prosím.

Bc. Jan Vavřička, MBA
Admission Advisor
E-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

Užitečné odkazy:

 

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode