Titul MBA

Co je to titul MBA?

MBA, tři písmena, která vám mohou změnit život. Co vlastně titul MBA znamená, a proč byste měli chtít napsat si ho za jméno?

MBA je zkratka titulu Master of Business Administration, do češtiny by se dal přeložit jako specialista podnikového hospodaření. Na český překlad ovšem narazíte jen zřídkakdy. I když je pro mnoho lidí v česku studium MBA novinkou, historie tohoto studijního programu se píše více než sto let. První zájemci o titul MBA nastoupili na Harvardskou univerzitu už v roce 1908.

Jakou uznatelnost má titul MBA z americké univerzity v České republice?

V USA je titul MBA magisterský stupeň vzdělání (magisterský stupeň vzdělání v ČR představují například tituly Mgr., MgA. či Ing.). V USA existuje také postgraduální studium Executive MBA. V České republice zatím není velké povědomí o tom, že tzv. exekutivní MBA studium je čistě manažerské vzdělávání pro manažery, kteří mají už nějakou praktickou manažerskou zkušenost. Během studia si manažeři mohou předávat zkušenosti z praxe a přínosem je především v praktičnosti programu. Těmto studujícím manažerům je z 99 % jedno, zda je MBA program uznán jako vysoká škola či nikoli, jde jim především o osobní rozvoj.

Lze získat titul MBA na státní škole?

 Titul MBA  se stal v posledních několika letech oblíbeným a především efektivním způsobem vylepšení pozice na pracovním trhu a rozšíření manažerských schopností.   Studium MBA  nabízí v současnosti celá řada vzdělávacích institucí, od soukromých po státní.  Jak je to ale s titulem MBA, je skutečně možné získat ho i na státní škole?

Titul MBA za jménem lze získat manažerským studiem na LIGS University

Nezáleží na tom, jestli jste z Plzně, Prahy, Ostravy, Olomouce, Hradce Králové, Brna nebo z jiného města České republiky. Záleží pouze na vašem odhodlání studovat a získat titul MBA (uvádí se za jménem). Studovat můžete moderní formou Interactive Online odkudkoliv (postačí vám odhodlání, časová investice a připojení k internetu).

Studenti, kteří u nás na LIGS University studují program Interactive Online MBA nebo exekutivní MBA dostávají americký vysokoškolský diplom a mohou používat titul MBA za jménem. Upozorňujeme je však, že tento diplom není v Česku na základě vysokoškolského zákona uznáván jako alikvóta tuzemského vzdělání.

Jaké specializace MBA lze studovat?

Titul MBA neboli Master of Business Administration, není výsadou jen pracovníků z obchodní sféry, jak by se dalo předpokládat z názvu. I když mezi držiteli titulu MBA je řada manažerů z oblasti obchodu, je třeba na MBA studium pohlížet jako na univerzální vzdělání pro manažery z různých oborů a odvětví na různorodých pracovních pozicích. Mezi úspěšnými absolventy MBA můžeme najít např.

finančního, marketingového nebo personálního ředitele, podnikatele či jednatele rodinné firmy, zaměstnance státní správy nebo i lékaře, který řídí nemocnici.

Je znáno, že kde je poptávka, vzniká i nabídka. Proto dnes existuje celá řada specializací a oborů MBA a neustále vznikají nové dle požadavků a potřeb potencionálních studentů. V nabídkách zahraničních i českých škol můžeme najít specializace MBA jako je

 • projektový management,
 • zdravotnictví,
 • cestovní ruch,
 • mezinárodní obchod,
 • IT,
 • finance
 • a mnoho dalších.

Společným jmenovatelem a základem všech MBA je management doplněný o specializované předměty, které si student volí dle svého zájmu. V praxi to vypadá tak, že si student přizpůsobuje program MBA svým potřebám a k předem daným předmětům si vybírá svoji specializaci a volitelné předměty.

Nejpopulárnější specializace MBA

Některé specializace jsou žádanější a některé, hlavně ty nové si své studenty teprve hledají. Mezi oblíbené specializace MBA na LIGS University patří

 • Strategický management,
 • Účetnictví,
 • Projektový management,
 • HR management
 • a Mezinárodní marketing.

Ze zvolené specializace student zpracovává svoji závěrečnou práci a tím prohlubuje své znalosti v dané oblasti. Z uvedeného vyplývá, že si každý může najít svoji specializaci MBA dle svého pracovního zařazení či preferencí a studovat tak to, co je pro něj nejpřínosnější a nejzajímavější.

Titul MBA - praxe místo teorie

Vysokoškolský titul v dnešní době nutně neznamená lepší pracovní místo. Pro mnohé jsou to jen písmena před jménem, která v jejich profesním životě nehrají zas tak velkou roli. Aby ho dosáhli, museli dostat do hlavy především spoustu teorie, vzorců a definic. Praktický přínos minimální.

S titulem MBA je to přesně naopak – abyste ho dosáhli, musíte si osvojit především praktické dovednosti a poznatky, samozřejmě propojené s teoretickým základem. Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu MBA programu  je manažerská praxe . Další z podmínek je také absolvování alespoň bakalářského vysokoškolského studia. Titul MBA můžete získat na mnoha soukromých vzdělávacích institucích, ale i na veřejných vysokých školách, i zde se za něj platí.

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice považován za tzv. profesní titul v rámci celoživotního vzdělávání. Titul MBA se píše za jménem.

Titul MBA a kariérní postup

Na LIGS University můžete studovat program Interactive Online MBA, Executive MBA nebo Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky. Pro studium MBA je velmi důležité odhodlání na sobě pracovat a zlepšovat se. Studium není pro každého, ale pokud patříte mezi ty, kteří na sobě chtějí pracovat a rozvíjet se, jste pro toto studium ideálním kandidátem. Titul MBA vám pomůže v kariéře.

Dnes je nezbytné, aby i na manažerských pozicích se člověk vzdělával a udržoval krok se současnými trendy. Manažer, který se nerozvíjí a nevěnuje dostatečnou pozornost prohlubování znalostí, nedokáže efektivně řídit své oddělení nebo firmu. Řešením může být právě studium MBA, které nabízí komplexní pohled na řízení firmy jako celku.

Začátek kariéry a MBA:

Na začátku kariéry jste doslova zahlceni úkoly technického rázu – vypracováváte tabulky, vyhledáváte čísla, telefonujete nebo archivujete. Děláte zkrátka práci, za kterou získávají body ostatní. To, co však zřejmě hned na začátku své kariéry neděláte, jsou důležitá rozhodnutí.

Postupem času sbíráte zkušenosti a s nimi přijímáte více zodpovědnosti. Začínáte dělat taková rozhodnutí, která neovlivňují pouze vaši práci, ale celou firmu. Záleží samozřejmě na momentální situaci, ale obecně se dá říct, že jakmile začnete rozhodovat, nastal čas zvažovat studium MBA.

Proč právě studium MBA?

Studium MBA programu a získaný titul MBA vám především pomůže uspořádat si čas efektivněji. Nebudete již žít ze dne na den, ale budete si muset začít plánovat každý den, týden i měsíc, abyste mohli nerušeně studovat. To vám také umožní výkonněji pracovat – stane se z vás lepší manažer. Naučíte se lépe rozdělovat práci – zjistíte, jak umožnit kolegům v kanceláři, aby pracovali na projektech, které již znáte.

-        Lépe porozumíte práci svých kolegů. Poskytnete jim prostor na její splnění, zatímco vy se zaměříte na vývoj oddělení nebo firmy a stanovování dalších cílů

-        Naučíte se analyzovat situace, porozumět jejich podstatě a odhadnout pravděpodobné důsledky

-        Naučíte se schopnosti vyhledat fakta, na jejichž základě se správně rozhodnete

Z těchto a mnoha dalších důvodů je dobré začít uvažovat o MBA studiu jako o dalším kroku v kariéře. Denní i víkendové MBA jsou skvělou volbou při kariérním posunu z minulosti plné technických úkonů k budoucnosti zdatného manažera.

Život je otázka priorit a hodnot a pokud si odpovíte ano na otázku, zda má dnes cenu investovat čas a peníze do dlouhodobých výhod v budoucnosti, nastal ten pravý čas začít pracovat na titulu MBA.

Titul MBA: Příběhy úspěšných absolventů, kteří záskali titul MBA

Cílem studia MBA na LIGS University je, aby studenti získali kvalitní vzdělání, které mohou okamžitě aplikovat do své praxe. Zároveň, aby získali nové poznatky o současných trendech z jednotlivých oborů a aby vše, co studiem MBA získají, mohli následně zúročit ve své firmě či ve svém zaměstnání. Právě proto si zakládáme na tom, aby studenti MBA na LIGS University měli k dispozici kvalitní studijní materiály, neomezený přístup k informacím a k online knihovně a rovněž možnost konzultovat své práce s tutory, kteří jsou odborníky ve svých oborech.

Dále je pro nás důležité, aby absolventi MBA získali studiem konkurenční výhodu oproti ostatním, šanci na kariérní postup ať už ve svém stávajícím zaměstnání či při hledání nového pracovního uplatnění a tím i předpoklad pro vyšší ohodnocení.

Těší nás, že samotní studenti a absolventi nás ujišťují, že jdeme správným směrem a že studium MBA na LIGS University je pro ně přínosem.

 Přečtěte si, co o studiu MBA na LIGS University řekli naši úspěšní absolventi:

Bc. Andrea Jílková, MBA
Sales & Marketing Executive, Euro Jet Intercontinental Ltd.

„MBA studium na LIGS University mě donutilo překročit hranici vlastní pohodlnosti a získat tak mnoho zajímavých kontaktů z různých koutů světa. Rovněž jsem si vytvořila odlišné náhledy na různé problematiky na základě diskuzí se studenty a tutory během workshopů.“

Martin Duchek, MBA
Ředitel závodu / jednatel, AFSI Europe, s.r.o.

„Studium MBA na LIGS University bylo vysloveně zaměřeno na praxi a použití naučené látky se porovnávalo s praxí, žádné nesmyslné teorie. Tutoři byli odborníci s výraznou praxí a to zvyšovalo odbornost veškerých konzultací nebo informací, jež jsem vždy obdržel. Samozřejmě, že každý si vezme ze studia to, co potřebuje a nelze spoléhat na to, že vás všechno naučí, musíte chtít a podpořit studium vlastním přístupem. Myslím si, že mi tento kombinovaný model studia na LIGS University & implementace poznatků v osobní a profesní praxi, pomohl vyrůst v osobním i profesním životě.“

Ing. Petr Koljaděnko, MBA
Manager, Business Development CEE, TAKENAKA EUROPE GmbH

„Studium na LIGS University vnímám jako velmi přínosné a to hned v několika rovinách. V prvé řadě se mi potvrdilo očekávání, že studiem MBA lze dosavadní teoretické a praktické znalosti ještě dále prohlubovat a nacházet tak celou řadu nových přístupů v každodenní manažerské a odborné obchodní činnosti. Významnou roli po čas studia sehráli odborníci LIGS University, kteří vedou jednotlivé kurzy - tutoři. Spolupráce s nimi byla především o sdílení dosavadních poznatků a navázání na ně novou moderní teoretickou, ale i praktickou stránkou na platformě týmové spolupráce.  Závěrem bych připomenul, že studium MBA nebylo snadné. Pro splnění poměrně náročných požadavků pro ten který kurz, bylo potřeba nejen kombinovat veškeré teoretické a praktické znalosti, ale umět je prakticky a rychle použít ve virtuálním prostředí zkoušek a seminárních prací.“

Ing. Monika Lacinová, MBA
Analytik ekonom, Česká spořitelna, a.s.

„Studium MBA mě bavilo, velmi naplňovalo a naprosto realizovalo, a také proto bych ráda pokračovala ve studiu PhD a stala se členem skupiny lidí, kteří přenášejí své znalosti studentům. Více a více si všímám skutečnosti, že většina mých spolupracujících kolegů s vystudovanou VŠ má nulový potenciál v samo-vzdělávání a jsou zamrzlí na znalostech, které načerpali někdy v minulosti.“

 

VIDEO: Zkušenosti absolventa studia MBA

Titul MBA a jeho platnost v ČR

Titul MBA v posledních letech zažívá velký rozmach nejen ve světě, ale i u nás. Profesionálové z různých odvětví se pro studium MBA rozhodují z několika důvodů - ať už je to nabytí nových znalostí a zkušeností v oblastech jako je management, marketing, HR, finance nebo obchod, nebo za účelem získání prestižního titulu, který často pomůže otevřít možnosti pro lepší pracovní pozice.

Titul MBA v České republice

Titul MBA - zkratka pro Master of Business Admnistration, pochází z Ameriky, kde je MBA vysokoškolským akademickým titulem. V České republice vysokoškolské vzdělávání zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ze zákona akredituje pouze veřejné a soukromé školy a univerzity poskytující tuzemské akademické tituly, jako například Ing., Mgr., Bc. apod. Z tohoto důvodu titul MBA není v ČR uznáván jako akademický, ale jako profesní titul, který se uvádí za jménem. Například: Jan Novák, MBA.

Počítají se znalosti, nejen titul

Právě fakt, že MBA není v Čechách akademickým titulem, může některé od studia odradit. V tom případě, ale asi motivace není na správném místě. Ti, kteří vědí, co kvalitní studium MBA obnáší, se do něj pustí i přesto, že si písmenka za jméno nebudou moci napsat do občanského průkazu. Při studiu MBA jde totiž hlavně o získání znalostí užitečných pro profesní život a budování kariéry, nejen o image amerického titulu.

Co je potřeba k získání titulu MBA?

Studium MBA je v současnosti stále vyhledávanějším způsobem, jak posunout či znovu nastartovat svou kariéru. Ale dříve, než se do studia pustíte, je třeba splnit podmínky přijetí.

Na LIGS University je možné  studium MBA  absolvovat ve třech jazycích nebo dokonce v kombinaci těchto jazyků. Jedná se konkrétně o

 • český,
 • slovenský,
 • a anglický jazyk.

První podmínka je tedy logická - je to znalost jazyka či jazyků, které si vyberete pro absolvování studia.

Dalšími důležitými faktory, které se zohledňují před zahájením studia, jsou nejvyšší dosažené vzdělání a manažerská praxe. Na LIGS University je možné studium MBA absolvovat více formami, od čehož se odvíjí i míra požadovaného vzdělání a praxe.

Titul MBA můžete získat studiem programů Interactive Online MBA nebo Executive MBA

Interactive Online MBA

Účastníky programu MBA mohou být, dá se říci, dva typy kandidátů.

První typ jsou ti, kteří mají vysokoškolské vzdělání a to minimálně bakalářský stupeň studia. Jako bakalářský stupeň je uznáván i zahraniční titul BBA (Bachelor of Business Administration).

Druhým typem kandidátů jsou ti, kteří sice nevystudovali vysokou školu, ale naopak, mají za sebou několikaletou manažerskou praxi.

Co ale dělat, když nemáte dostatečnou manažerskou praxi, ani vysokou školu a zároveň se vám nechce vrátit do školních lavic? Na LIGS University máte možnost vystudovat MBA a to tak, že nejprve absolvujete studium BBA, které vám poslouží jako pevný základ pro navazující studium MBA (nebo MSc či MPA) v oblasti managementu, financí, řízení lidských zdrojů, marketingu a dalších.

Excutive MBA

Pro zájemce o program Executive MBA platí stejné podmínky pro přijetí ke studiu, ale vzhledem k charakteru programu existuje pro kandidáty několik doporučení.

Studium probíhá formou blended learning na pravidelných dvoudenních tutoriálech, kde studenti navzájem diskutují a vyměňují si své zkušenosti z praxe. Proto je žádoucí a doporučené, aby studenti programu Executive MBA měli za sebou manažerskou praxi. Studium MBA tak pro ně bude mnohem přínosnější.

Stačí začít studovat

Splňujete výše uvedené podmínky pro studium? Pak už jen stačí vyplnit přihlášku a přiložit váš profesní životopis a kopii diplomu o nejvyšším dosaženém vzdělání a studovat můžete začít ještě dnes!

  

Bc. Jan Vavřička, MBA
Admission Advisor
E-mail: vavricka@ligsuniversity.cz

 

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode